موزه مردم شناسي رختشويخانه


بناي رختشويخانه در قلب بافت تاريخي شهر كه منطبق بر حصار مي باشد در منطقه پرتراكم مسكوني، موسوم به عب...

بناي رختشويخانه در قلب بافت تاريخي شهر كه منطبق بر حصار مي باشد در منطقه پرتراكم مسكوني، موسوم به عباسقلي خان و محل معروف به باباجمال چوقوري (گودال بابا جمال) احداث شده است. كه امروزه خيابان سعدي وسط به فاصله يكصد متري از سمت غربي آن عبور نموده و از طريق كوچه فرهنگ به بناي مزبور مرتبط مي گردد. علاوه بر اين پديده عارضي شبكه ارتباطي متعدد و گسترده اي، اين بنا را با كل شهر مربوط مي سازد.
مجموعه تاريخي رختشويخانه در سال 1319 در دفتر انديكاتور اداره ثبت اسناد و املاك زنجان به ثبت رسيده، زمين اين بنا در سال 1347 هجري قمري مطابق با 1307 هجري شمسي توسط علي اكبر توفيقي رئيس بلديه شهر (شهردار) زنجان از باقرخان امجد نظام به قيمت 185 تومان خريداري شده است. محل موصوف قبل از احداث رختشويخانه با هرز آبهاي سطحي مملو و به بابا جامال چوقوري (گودال بابا جمال) معروف بوده است.
اين بنا توسط دو برادر به نام هاي مشهدي اكبر (معمار) و مشهدي اسماعيل (بنا) در كدت 15 ماه به اتمام رسيده و سنگهاي آن ازمعدن سنگ روستاي اژدهاتو استخراج و پس از حجاري توسط كاري هاي بلديه (شهرداري) به محل بنا حمل شده است.

آب مجموعه از قنات قلعچه حاجي ميربهاء الدين تامين مي گرديده است. متولي رختشويخانه توسط رئيس بلديه گمارده مي شد و ساليان متمادي شخصي به نام اصغرخان بوده كه عيال ايشان به نام معصومه خانم مديريت آن را برعهده داشته، اصولاً رختشويخانه براي آحاد شهروندان بابت سرايداري از مراجعين اخذ مي نموده است.
اين بنا در نوع خود منحصر به فرد بوده و از سال 1377 به عنوان موزه مردم شناسي استان زنجان مورد بازديد گردشگران و علاقمندان قرار مي گيرد.

رختشویخانه بنایی عام المنفعه است که منحصر به فرد بوده و در سطح کشور نمونه مشابهی از آن وجود ندارد . رختشویخانه از بناهای متعلق به دوران پهلوی اول است که به دستور علی اکبرخان توفیقی شهردار وقت زنجان ساخته شده است. دلیل انتخاب مکان این بنا در محله باباجمال چوققوری، پایین بودن ارتفاع این محل به منظور جمع آوری هرز آبها و استفاده موثر از آب قنات قلعه چی بوده است . به منظور رعایت حداکثری بهداشت ، حوضچه های خاصی در این بنا تعبیه شده که هر کدام مورد مصرف خاصی بوده و استفاده کنندگان تنها برای ارج نهادن به زحمات بانوی خادم آن (معصومه خانوم) کالاهای مصرفی از جمله نان ، برنج ، قند و .... را در اختیار وی قرار می دادند. در حال حاضر این بنا به عنوان موزه مردم شناسی زنجان مورد توجه گردشگران داخلی و خارجی است .


Rakhtshouy Khaneh (The Washing House)

Rakhtshouy Khaneh is a building of public utility and also a unique one with no other of the kind in Iran. This building dates back to Pahlavi I period and was built by the order of then mayor, Aliakbar Khan Tofiqi. Rakhtshouy Khaneh was located in a neighborhood called Baba Jamal Choqouri because of its lower height compared to other places in order to gather waste water and better use of Qalehchi aqueduct. To practice hygiene to the most, some small pools were devised in the building each of a special use; those who used Rakhtshouy Khaneh services would provide the lady servant (Masoumeh) with bread, rice, sugar, and the like to appreciate her. The building is now used as Zanjan Museum of Anthropology which attracts tourists' attention. 
تصاویر مرتبط
 • موزه مردم شناسي رختشويخانه
 • موزه مردم شناسي رختشويخانه
 • موزه مردم شناسي رختشويخانه
 • موزه مردم شناسي رختشويخانه
 • موزه مردم شناسي رختشويخانه
 • موزه مردم شناسي رختشويخانه
 • موزه مردم شناسي رختشويخانه
 • موزه مردم شناسي رختشويخانه
 • موزه مردم شناسي رختشويخانه
 • موزه مردم شناسي رختشويخانه
 • موزه مردم شناسي رختشويخانه
 • موزه مردم شناسي رختشويخانه
 • موزه مردم شناسي رختشويخانه
 • موزه مردم شناسي رختشويخانه
 • موزه مردم شناسي رختشويخانه
 • موزه مردم شناسي رختشويخانه
 • موزه مردم شناسي رختشويخانه
 • موزه مردم شناسي رختشويخانه

تاریخ: شنبه 6 مهر 1392 نمایش: 468 مرتبه تعداد امتیاز: 0   (Article Rating)

Power by :     PFPgroups © 2012-2014