مسجد و مدرسه چهل ستون


مسجد و مدرسه چهل ستون دربافت بازار ( بازار بالا ) در ضلع جنوب شرقی مسجد و مدرسه جامع ( سيد ) در راست...

مسجد و مدرسه چهل ستون دربافت بازار ( بازار بالا ) در ضلع جنوب شرقی مسجد و مدرسه جامع ( سيد ) در راسته معروف به راسته حجت الاسلام قرار دارد دومین حوزه علمیه و معتبر در شهر زنجان بعد از مسجد ومدرسه جامع محسوب می گردد ، مسجد و مدرسه چهل متون دارای صحن و شبستانهای بزرگی است که طاق و تویزه های ضربي آن بصورت زیبا و متقارن بر روی 32 ستون قطور استوار گشته ، تعدد و كثرت ستونها موجب شده که این بنای مذهبی و فرهنگی در میان مردم به مسجد و مدرسه چهل ستون معروف و مشهور گشته است. مسجد و مدرسه چهل ستون که یکی از مهمترین و معرو فترین حوزه های علمیه ایران در دوره قاجار بوده توسط یکی از علمای بنام آن زمان بنام مرحوم آخوند ملا علی قارپوز آبادی ساخته شده است. طبق كتيبه ای که بر روی پیشانی ورودی بنا الصاق شده این بنای مذهبی و تاریخی به سال 1284 هجری قمری ساخته شده است.

صحن و شبستانهای بسیار فراخ این مسجد بیانکر دوران شکوفايی و رونق معنوی آن در زماني نه چندان دور می باشد مسجد و مدرسه چهل ستون که از نوع مساجد با سبک و سیاق چهل ستونی است در نمای داخلی دارای پوشش گچ کاری شده است و محرا بش که با رسمی بندی و کاشی معقلی آرایش شده و ازاره های آن نیز مزین به کاشیهايي با طرحهای گل و بوته ( طرح گلدانی ) متاثر از مكتب کاشیکاری دوران قاجار است. بر روی بخشی از بدنه محراب كتيبه ای به خط نسخ وجود دارد که زمان مرمت مسجد یا تجدید بنای آن را در سال 1332 هجری قمری توسط امیر افشار خان و به اهتمام حاجی رجب علی زنجانی رقم خورده است. مدرسه و مسجد چهل ستون دارای قدمتی بيش از یک قرن می باشد و در زمره ابنیه ارزشمند تاریخی و مذهبی شهر زنجان می باشد. این بنا در مجمومه ثبتی بازار زنجان قرار دارد.

 
تصاویر مرتبط
  • مسجد و مدرسه چهل ستون

تاریخ: شنبه 9 شهریور 1392 نمایش: 659 مرتبه تعداد امتیاز: 0   (Article Rating)

Power by :     PFPgroups © 2012-2014