چاروق دوزی


چاروق دوزی یکی دیگر از هنرهای دستی است که دستهای ظریف هنرمندان زنجانی در تولیدات آن مهارت ویژه‌...
چاروق دوزی یکی دیگر از هنرهای دستی است که دستهای ظریف هنرمندان زنجانی در تولیدات آن مهارت ویژه‌ای دارند . این چاروقها مشخصاً زنانه بوده و استفاده از آن جنبه تشریفاتی و تفننی دارد .

چاروق یا چارق، كفش چرمی و پای افزار دهقانان است كه بندها و تسمه های بلند دارد و بندهای آن به ساق پا می پیچد و اصطلاحا به آن شم، پاتابه و پالیك گفته می شود.
بر اساس کشفیات باستانشناسی(چکمه چرمی متعلق به مرد نمکی شماره 1 می توان ریشه صنایع چرمی در استان زنجان را حداقل در 2000 سال قبل جست. قدمت هنر چاروق دوزی احتمالاً به دوره ساسانی و اوج تزئینات آن به دوره صفوی می رسد.


Embroidered Charoq

                Charoq is leather shoes used by farmers; the laces would go around the shin called shem, patabeh, or palik. According to archeological discoveries, the first saltman's leather shoes dates leather industry in Zanjan to about 2000 years ago. Embroidered Charoq probably dates back to the Sassanid era and was most decorated during Safavi dynasty.


 
تصاویر مرتبط
  • چاروق دوزی
  • چاروق دوزی

تاریخ: سه شنبه 9 مهر 1392 نمایش: 697 مرتبه تعداد امتیاز: 0   (Article Rating)

Power by :     PFPgroups © 2012-2014