ملیله کاری


از کارهای دستی بومی زنجان ساخت وسایل نقره ای و به ندرت طلائی به صورت ملیله کاری است که در اوایل فقط ...
از کارهای دستی بومی زنجان ساخت وسایل نقره ای و به ندرت طلائی به صورت ملیله کاری است که در اوایل فقط در زنجان معمول بوده که در زمان رضاخان تعدادی از هنرمندان زنجانی به تهران و اصفهان کوچ کردند و این هنر ظریف را در آن شهرها رواج دادند.


مليله‌کاري، يکي از رشته‌هاي اصيل، بومي و اولويت‌دار صنايع دستي استان زنجان مي‌باشد، مليله کاري تا قبل از دوره پهلوي، به عنوان هنر دستي بومي زنجان فقط در اين شهر معمول بوده، در زمان حکومت رضاخان با مهاجرت تعدادي از هنرمندان اين شهر به تهران و اصفهان در ساير نقاط کشور نيز هنري مشابه مليله کاري زنجان در مناطق مذکور، رواج يافت.

Filigree

                Filigree is an art local and to Zanjan. This magnificent handicraft was only done by artists of Zanjan until Pahlavi era, but during the reign of Reza Khan, some artists moved to other cities like Tehran and Esfahan and the same art turned out to be popular there as well.


 
تصاویر مرتبط
  • ملیله کاری

تاریخ: سه شنبه 9 مهر 1392 نمایش: 474 مرتبه تعداد امتیاز: 0   (Article Rating)

Power by :     PFPgroups © 2012-2014